PRESSEMELDING

Cannabisutsalg ved Politihuset lørdag 11. september 2021, klokken 1300.

Rusreformen har strandet. Til tross for rusreformrapportens påvisning av offentlig panikk som styrende for politikken, og til tross for at organisasjoner har dokumentert sammenhengen mellom dette fenomenet og menneskerettsforbrytelser, fortsetter politikere å agitere for folkeforfølgelse på tilbakeviste premisser. Politikerne har med dette sviktet klare folkerettslige fordringer, og Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD) vil hjelpe nasjonen å anerkjenne rettsstatens betingelser med en sivil ulydighetskampanje for ruspolitikkens forfulgte.

Statens ansvar for forfulgte grupperinger

Sett fra grunnlovens perspektiv kan man ikke gå fra kriminalisering til sykeliggjøring av rusbruk uten å se på forholdet til menneskerettsprinsippene. Prinsipper som likhet, selvbestemmelse, forholdsmessighet, og frihetspresumpsjon legger lista for en rettighetsanalyse og det har lenge vært kjent at forbudstilhengerne har en dårlig sak. Så langt er det 5 spørsmål som forblir ubesvart, og den 11. september 2021 vil AROD derfor ha et utsalg for cannabis ved politihuset.

Vi gjør dette for å få en løsning på en situasjon som blir stadig vanskeligere. Etter over 50 år med ruspolitisk forfølgelse forstår samfunnet endelig at stigmatiseringen av brukerne gjør vondt verre, men politikerne er i villrede over hvordan de skal ta saken videre. De er i villrede, fordi vi som samfunn er avhengig av demoniseringen av narkotikaselgere for å opprettholde troen på forbudsprosjektet, og fordi vi ikke vil se en større blindsone.

Det er denne blindsonen AROD vil ta et oppgjør med. Uansett om politikerne blir enige om avkriminalisering av en viss mengde rusmidler, forblir tilbud og etterspørsel forvridd til en offer- og overgriperkontekst, og det er politisk enighet om å beholde lovens strengeste straff for handlinger som er lovlig regulert i stadig flere land vi kan sammenligne oss med. Etter over et halvt århundre med forbud er det ingen politikere som vil innse hvilken misdirigering av straff samfunnet har vært utsatt for, men sannheten er at forbudet er årsaken til mye av problemene.

Vi skal ikke her gå inn på forbudets forklaringsproblem målt opp mot menneskerettighetene, men så langt er det ingen som vil ta ansvar for de forfulgte grupperingene. Som en organisasjon dedikert til dette formålet, vil derfor AROD bruke vårt cannabisutsalg utenfor politihuset som en brekkstang for å få vektlagt og klargjort et større rettighetsbilde.

En invitasjon til samarbeid

Ved å sette opp dette utsalgsstedet markerer vi ikke bare rusreformens blindsone, men vi inviterer politiet og rettsapparatet til et samarbeid. Politiet er selv under hardt press i rusreformen, og mens etaten får stadig mer motbør for en ukultur som samtiden ikke lenger kan leve med, har fremsynte politifolk stått opp mot vilkårlig forfølgelse. Det sier seg selv at en mer grunnleggende prinsipiell avklaring er på sin plass. For politiets del og samfunnets vil AROD problemstillingen rundt kjøp og salg til livs, og vi vil derfor ha en passende mengde hasj for salg, slik at vi kan benytte prøvelsesretten på loven.

Vår mest anerkjente jurist, Johs. Andenæs, omtalte prøvelsesretten som et kjernepunkt i rettsstaten, og AROD vil bruke rettssystemet til å gjøre den jobben politikerne ikke vil gjøre. Ifølge maktfordelingsprinsippet kan befolkningen bruke rettsapparatet til å fremme et rettighetsbilde, og vi inviter politi og påtalemyndighet til å støtte avklaringen av dette.

Ingen er tjent med lover som gjør mer skade enn nytte. Ei heller å motsette seg menneskerettslige forpliktelser på ruspolitikkens område, men det er dette våre politikere har gjort. Etter rusreformutvalgets påvisning av offentlig panikk, og motstanden mot å ta inn over seg dette, har vi en politisk prosess utenfor rettsstatens kontroll, og AROD tar grep for å sikre menneskerettslige garantier. I tider med offentlig panikk, har rettsvesenet en viktig oppgave når politikerne svikter, og vi forventer at vårt engasjement blir møtt med en viss respekt og takknemlighet fra politiets side.

AROD ser sånn sett frem til den 11. september med en forventning om at alt skal gå ryddig for seg og at vi snarest mulig kan få prosessert saken i rettsapparatet. Vi har på forhånd overgitt etaten all relevant informasjon, og vi vil ta med boken Human Rising som vår prosedable påstand. Alt vil, med det, være tilrettelagt for en anstendig rettsprosess, men AROD ber pressen om å følge med.

I over ti år har de forfulgte grupperingene kjempet for å få sin sak hørt, men i like lang tid har staten nektet et effektivt rettsmiddel. Politiet har nok av ganger tidligere avslått tilbud om samarbeid, og det er mulig at etaten helst vil slippe å forholde seg til problemstillingen. Vi ber derfor pressen om at den tar vaktbikkje-jobben på alvor, og at journalister ikke bidrar til å tåkelegge avgjørende problemstillinger.

Vi har, tross alt, å gjøre med den viktigste konstitusjonelle problemstillingen siden krigen. 300.000 nordmenn har et rettighetsbilde som forblir oversett, og jo mer lys denne blindsonen får, jo raskere vil rettsstaten reise seg og nasjonens helse forbedres.

Vi håper derfor at du finner tid til å se på saken, at du er interessert i menneskerettigheter, og at du vil følge problemstillingen videre. Du finner her link til en blogg som vil forklare de videre nyansene, og vi håper at du vil være med å dokumentere begivenhetene den 11. september 2021. I den grad du gjør dette, vil ettertiden feire ditt engasjement for rusreformens forfulgte, og vi ser frem til å svare på spørsmål.

Life Liberty Books presenterer forfatter og menneskerettighetsaktivist Roar Mikalsens blogg som er grunnlagt for å øke bevisstheten om narkotikaforbud og menneskerettigheter. Denne bloggen vil forbinde Norge og resten av verden med hensyn til dette området av konstitusjonelle forpliktelser, og leserne inviteres til å følge Mikalsen i et forsøk på å gjenreise rettsstaten. Bli med og delta i diskusjonen før 11. september, når han tar cannabis til politistasjonen for å aktualisere retten til en rettferdig rettssak og effektivt middel. Kan han tvinge staten til å gjøre en lenge utsatt menneskerettighetsanalyse?

blog for freedom.jpeg